Blog

Firma Tryumf znalazła się w gronie laureatów II edycji rankingu magazynu Forbes, rankingu Najcenniejsze Polskie Firmy Rodzinne 2019” otrzymując wyróżnione w kategorii Firm Rodzinnych z przychodami do 100 mln zł.

Firmy rodzinne cechuje szereg wartości, odpowiedzialności, tradycji, a także sama idea firmy rodzinnej, która co do zasady prosperuje z myślą przekazania sukcesji kolejnym pokoleniom. Przyczynia się to do potrzymania rodzinnego charakteru firmy.

To dla nas
to szczególne wyróżnienie, zwłaszcza dzięki elementom, które cechują naszą firmę rodzinną, bowiem droga do zwycięstwa zazwyczaj zaczyna się od marzeń i odwagi, by po nie sięgać. Następnie jest ciężka praca i pokonywanie własnych ograniczeń. A kiedy już staniemy na podium – tym rzeczywistym lub tym wyimaginowanym, spoglądamy na drogę za nami, na zdobyte doświadczenia i ludzi, z którymi ją przebyliśmy i czujemy to, co jest najlepszą nagrodą za wysiłek – TRYUMF.

Cieszymy się z
wypracowanych przez nas wartości i tradycji, które od 28 lat działalności przedsiębiorstwa,
przekazujemy wewnątrz naszej działalności.